Send oss en forespørsel

Feilsøk av varmekabler i gulv.

Vi utfører feilsøk og reparasjon av varmekabler i gulv. Dette gjøres ved å søke frem til et skadested, åpne gulvet på dette sted, og reparere kablene der. Slik reparasjon forutsetter at kabler er i slik forfatning at de lar seg utbedre.

Ofte er feilen i reguleringsutstyret (termostat el.l.), ellers kan kabelen være skadet slik at den gir kontakt til annen fase, jordleder eller gods.

Priser varmekabel feilsøking og reparasjon:
Oppmøte: 2500,- ekskl. mva = 3.125,- inkl. mva
Feilsøking og reparasjon, pr. løpende time 850,- ekskl. mva = 1.062,50 inkl. mva

Øvrige priser ihht prisliste serviceoppdrag
Vi kan også formidle kontakt til håndverker for utbedring av gulv/fliser i etterkant.