Til hovedinnhold

Materiellpriser hos andre leverandører

Røa Elektriske AS kan ikke forholde seg til hva andre aktører måtte selge produkter til over disk eller gjennom internet. Vi tilstreber å fakturere gjengs pris fra elektrikere.

Elektrikere leverer produkter med lovpålagt garanti etter håndverkerloven, dvs. ferdig montert. I praksis vil det si at produktene demonteres og remonteres kostnadsfritt innenfor reklamasjonsbetingelsene, hvor man ellers vil måtte stå for dette selv, og bringe varene til handelsstedet (disken eller internet-leverandør).

Påslag på materiell

Påslag på materiell inneholder faktorer som tilgjengelighet, kompetanse og fortjeneste, samt nevnte garantier. Det varierer hvilke produkter som er mest utsatt for å ødelegges, noe som gir utslag i forskjellige påslag fra produkt til produkt.

For å sikre våre leveranser kan vi ikke kjøpe inn for betingelser ”over disk” eller på nett, eller benytte oss av lokketilbud. En del elektroprodukter har vært hyppig brukt til slik, noe som har gjort de prisfølsomme.

Kompetanseleveransen og generell produktstøtte

De leverandørene vi velger må kunne stå for en del av kompetanseleveransen, og generell produktstøtte. Vi er også avhengig av å bruke tid og ressurser på egen produktkompetanse, og investerer kontinuerlig . Vi ønsker å kunne finne det mest riktige og rasjonelle produkter og løsninger til enhver tid.

Selger produkter sammen med håndverkertjenestene

Å selge produkter sammen med håndverkertjenestene står for en viktig del av vår bransjes inntektsgrunnlag. Både å selge flere varer og å selge de ”riktige” varene. Slik er dette å sammenligne med all annen varehandel, være seg klær, møbler eller dagligvarer. Vi tilbyr imidlertid våre kunder også å kjøpe inn produktene selv dersom de ønsker. Det er i hht. gitte betingelser.