Til hovedinnhold

Elektrikerpriser og service

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner i næringsbygg, industri, offentlige bygg og alle steder hvor du trenger elektriske installasjoner.

Vi setter kvalitet og sikkerhet i første rekke, kombinert med at du som kunde får arbeidet utført til avtalt pris og innen avtalt tid. Våre erfarne elektromontører/ingeniører kan også gi gode råd om de beste løsninger for ditt behov. Vi bruker kun installasjonsmateriell av de beste kvaliteter, fra anerkjente produsenter.

  • Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder

  • Vi er til enhver tid oppdatert på ny teknologi og muligheter

  • Har dyktige fagfolk på huset innen de fleste typer installasjoner (lyd, lys, teknikk, design, styring, data osv.)

  • Har et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere (leverandører osv.)

Servicebil per dag

Posten på faktura er andel av kostnad til et begrenset lagerhold tilgjengelig på oppdragsstedet i bil. Posten dekker således ikke drivstoff, bompenger eller andre direkte driftskostnader. Dette faktureres normalt etter medgått.

Røa Elektriske AS er godkjent lærlingebedrift

Lærlingeordningen er en viktig institusjon i norsk utdanningsvesen.

Dersom ikke annet er avtalt spesielt, benytter vi oss av lærlinger under oppdrag uten varsel, og fakturerer i hht. prisliste. Som regel gjør lærlingen at oppdraget blir rimeligere for oppdragsgiver, da de bidrar hvor ellers to montører måtte arbeidet.

Tilbud

La oss gi deg et tilbud på ditt prospekt. Ring oss på 22 50 75 00 eller send oss en mail for å avtale tid for befaring. Vi samarbeider med andre lokale entrepenører og kan henvise til hjelp med totalentreprise av nybygg eller renovering.

Kontakt oss