Til hovedinnhold

Priser

Priser for serviceoppdrag; oppdrag uten forhåndsavtalt pris.

I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte "serviceoppdrag". Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Materiell faktureres etter medgått. Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber.

Priser

Minimumspris arbeid per oppdrag/ordre (inkl. første time, servicebil):

 • Ekskl. mva.: 1.760 kr.

 • Inkl. mva.: 2.200 kr.

Timepriser

Servicearbeider montør elektro minimum 5 timer samme dag

 • Ekskl. mva.: 925kr.

 • Inkl. mva.: 1.156 kr.

Servicearbeider montør elektro under 5 timer samme dag

 • Ekskl. mva.: 1.015 kr.

 • Inkl. mva.: 1.268 kr.

Servicearbeider tele/data/svakstrøm/audio/video/satelitt

 • Ekskl. mva.: 1.200 kr.

 • Inkl. mva.: 1.500 kr.

Servicearbeider fiberskjøting / utbedring av feil på fiber

Oppstart 1.600,-  ekskl. mva/2.000,- inkl. mva.

 • Ekskl. mva.: 1.250 kr.

 • Inkl. mva.: 1.562,50 kr.

Servicearbeider tillegg timepris:

 • Hvor kunden holder materiell (se eget punkt) + 30 %

 • Hvor kunden holder deler av materiellet selv + 10 %

Saksbehandler (tilbud, planlegging, dokumentasjon, befaring, mv.) 

 • Ekskl. mva.: 1.250 kr.

 • Inkl. mva.: 1.562,50 kr.

Ingeniør, tekniker, internkontroll, termografering

 • Ekskl. mva.: 1.250 kr.

 • Inkl. mva.: 1.562,50 kr.

Smarthus (KNX, o.l) prosjektering/programmering/montasje/mv 

 • Ekskl. mva.: 1.250 kr.

 • Inkl. mva.: 1.562,50 kr.

Planlegging og prosjektering elbillading – flerbrukeranlegg. 

 • Ekskl. mva.: 1.250 kr.

 • Inkl. mva.: 1.562,50 kr.

Servicebil/oppstart per dag

Servicebil faktureres for tilgjengelighet av bil og begrenset servicelager.

 • Ekskl. mva.: 520 kr.

 • Inkl. mva.: 650 kr.

Kjøring per kilometer

Medgått tid, parkering og bompenger tilkommer

 • Ekskl. mva.: 4 kr.

 • Inkl. mva.: 5 kr.

Bompenger – oppdrag i Oslo

 • Ekskl. mva.: 30 kr.

 • Inkl. mva.: 37,50 kr.

Bompenger – oppdrag utenfor Oslo

 • Etter medgått.

Dokumentasjon

Utarbeidelse og lagt i "Boligmappa" eller sendt på mail

 • Ekskl. mva.: 200 kr.

 • Inkl. mva.: 250 kr.

Dokumentasjon, tilsendt i papirutgave

 • Ekskl. mva.: 200 kr.

 • Inkl. mva.: 250 kr.

Dokumentasjon, ettersendt

 • Ekskl. mva.: 200 kr.

 • Inkl. mva.: 250 kr.

Faktura tilsendt på email / til nettbank *

(Faktura sendes elektronisk, hvis ikke annet avtales)

 • 0,-

Faktura tilsendt i papirutgave (porto tilkommer)

 • Ekskl. mva.: 10 kr.

 • Inkl. mva.: 12,50 kr.

Dokumentasjon og rapportering til DLE etter kontroll

 • Ekskl. mva.: 600 kr.

 • Inkl. mva.: 750 kr.

Forhåndsmelding/ ferdigmelding (pr. melding)

 • Ekskl. mva.: 600 kr.

 • Inkl. mva.: 750 kr.

Hasteoppdrag:

Hvor det ønskes snarlig utført oppdrag/oppmøte, beregnes det godtgjørelse for ikke planlagt oppmøteog endring av fastsatt tidplan.

 • Oppmøte hasteoppdrag i normal arbeidstid (hverdag 8-16)   2.000 kr. ekskl. mva / 2.500 kr. inkl. mva.

 • Timepris hasteoppdrag i normal arbeidstid (hverdag 8-16)  1.250 kr. ekskl. mva / 1.562,50 kr. inkl. mva.

 • Oppmøte utenom normal arbeidstid  4.000 kr. ekskl. mva / 5.000 kr. inkl. mva 

 • Timepris utenom normal arbeidstid (ekskl. evt. overtid og helgetillegg)  1.750 ekskl. mva / 2.187,50 kr. inkl. mva.

Priser varmekabel feilsøking og reparasjon:

Oppmøte: 4.000 ekskl. mva = 5.000 inkl. mva
Feilsøking og reparasjon, pr. løpende time 1.250 kr. ekskl. mva. / 1.562,50 kr. inkl. mva.

Priser brannforebyggende elkontroll:

Pris er pr. måleranlegg/boenhet.
3.000 kr. ekskl. mva. / 3.750 kr. inkl. mva. for leilighet/rekkehus inntil 200m2
4.000 kr. ekskl. mva. / 5.000 kr. inkl. mva. for eneboliger inntil 200m2

Større boliger og næringsbygg etter medgått tid/materiell.