Til hovedinnhold

Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell

Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. 

Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring i hht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes.

Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt om kunde selv ønsker å fremskaffe dette fakturerer vi tiden dette tar.

Det tillegges et tillegg på timepris i hht. prislisten.

Prosjektering av anlegg, og produksjon av materiellister faktureres på timesbasis.

Kunden kan også holde deler av materiellet selv, slik som varme- eller lysutstyr. Om dette er produkter som naturlig ligger i vår portefølje, tillegges et redusert tillegg i timeprisen (se prislisten).

Det innrømmes ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted, heller ikke i de tilfeller materielliste er bestilt hos oss.  Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted.