Til hovedinnhold

Faktura og dokumentasjon

Her får du informasjon om faktura og dokumentasjon.

Det sendes ut nødvendig og lovpålagt dokumentasjon etter hvert oppdrag. Dokumentasjon faktureres i hht. prisliste.

Dersom dette blir tapt, og ny må fremlegges/sendes, faktureres det på nytt. Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, kursfortegnelse, bruksanvisninger, mv.

  • Faktura sendes pr. email dersom annet ikke avtales.

  • Dokumentasjon sendes boligmappa.no dersom den er tilgjengelig og annet ikke avtales.

  • Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag.

  • Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndtverkere eller andre aktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget.