Til hovedinnhold

Elektroinstallasjon serviceoppdrag

Vi kan hjelpe deg både med nye installasjoner og vedlikehold eller utvidelse av eksisterende anlegg.
Vi kan også bistå ved reparasjoner, eller assistere med gode råd hvis du har spørsmål rundt det elektriske i boligen din eller på arbedisplassen din.