Til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Her får du ofte stilte spørsmål og svar.

Innledning

Her har vi listet opp noen vanlige spørsmål som vi ofte får ute hos kunder.
Ofte dreier det seg om hva man har lov til eller ikke lov til å gjøre selv.

Det er faktisk en del ting du har lov til. Vanlige lamper kan du selvfølgelig montere selv, og du kan også lage og bruke skjøteledninger. Imidlertid setter det offentlige regelverket også klare begrensinger; det meste har du nemlig IKKE lov til å gjøre selv. Årsakene er mange, men det viktigste er at feil montasje av elektrisk utstyr kan føre til brann og annen skade, og i verste fall til tap av menneskeliv.

HUSK ! Hvis du velger å utføre enkelt elektrisk arbeide selv er du ansvarlig både for det du gjør, og for de skadene som eventuelt oppstår hvis du gjør det feil. Vi tar intet ansvar for feil du gjør eller konsekvensene av disse, selv etter at du har lest dette.

Kan jeg lage skjøteledninger selv?

I følge lovverket har du lov til å lage skjøteledninger. Det er imidlertid meget viktig at det blir montert riktig; at lederne blir avisolert uten å skade kordeller, at skrutilkoplinger er riktig skrudd til, og at strekkavlastning er adekvat. Jordleder må koples riktig, og det må ikke oppstå mulighet for kontakt mellom lederne. Skjøteledninger bør ikke brukes i permanente installasjoner. Koplinger og utstyr er vanligvis ikke beregnet for vedvarende belastning. Alle tilkoplinger, inni plugger og støpsler, er svake punkt, som det kan gå varmegang i. Da kan de antenne seg selv eller omgivelsene. Det er viktig å ikke kople for “store” (strømkrevende) apparater påskjøteledninger. Ofte har skjøteledninger begrenset strømledningsevne, det samme gjelder koplinger og kontakter. dersom skjøteledningen er av en type som rulles opp på en snelle, kan den tette rullingen sammen med varmegang i kabelen føre til overoppheting og brann, selv ved relativt liten belastning. Ofte kan det være lurt å trekke kabelen av snellen under bruk. (Enkelte slike sneller har derfor egen sikring for overbelastning.) Røa Elektriske leverer deg ferdige skjøteledninger, og gir deg gjerne råd om hva slags ledning du bør bruke. Vi monterer stikkontakter på steder du har permanente behov, slik at du slipper å bruke skjøteledning. Det kan være i garasjen eller ute på terrassen, i hagen eller ved biloppstillingsplassen.

Kan jeg henge opp mine egne lamper?

I følge lovverket har du lov til å henge opp egne lamper, der du kopler lampen til strømnettet med en kontakt, eller i egne skrutilkoplinger (sukkerbit), som regel for taklamper. Du kan også legge lampettledning med kontakt i enden, evt. med bryter på kabelen på vegg eller forbryter. Dersom du ønsker faste lampepunkter, koplet til bryter, dimmer, eller annen lysregulering, monterer vi gjerne slike. Det kan også være halogen spotlight eller downlight.

Kan jeg legge ned varmekabler i et gulv jeg støper selv?

Alt som skal koples til strømnettet, som en fast installasjon, må monteres av elektriker. Varmekabler er fastmonterte, og kommer således innunder denne bestemmelsen. Selv om det selges varmekabler fritt til forbrukere, og det hevdes at dette kan forbrukeren legge selv, vil sjelden et elektrikkerfirma tilkople strømnettet. Da kan de risikere å måtte overta ansvar for leggemåte og funksjonsdyktighet, selv om det er leggemåten som er feil. De som leverer selve varmekabelen har garantiansvaret for den, men det kan bli urimelig kostbart for forbruker å demontere en varmekabel, for å bytte den over disk.

Kablene må være dimensjonert riktig, og forlegningen må ta hensyn til alle regler. Å legge kablene er en relativt rask og enkel jobb for en trenet montør, og behøver ikke bety store økonomiske utlegg. Husk også at når kablene er lagt, er de ømfintlige for mekanisk påvirkning, for ytre skade, og ødelagt kabel.

Kan jeg henge opp mine egne utelamper?

Som for andre lamper, har du i følge lovverket lov til å henge opp egne lamper, der du kopler lampen til strømnettet med en kontakt, eller i egne skrutilkoplinger (sukkerbit). Utelamper eller annen utebelysning må være sikret mot vannsprut. Da er kravene strengere til tetthet i bokser og koplinger, samt jordtilkoplinger på produkter som ikke er dobbeltisolerte. Når det gjelder installasjoner som er utendørs, eller hvor apparater skal koples til skal brukes utendørs, så som utelamper, er det som regel lurt å søke hjelp.

Hvordan kan jeg få strøm til den nye garasjen eller uthuset?

Røa Elektriske monterer permanente strømanlegg til garasjer og uthus. Dersom bygningen ikke er koplet til hovedbygning, vil vi som regel grave ned en jordkabel. Til slik graving kan man også gjøre betydelig egeninnsats, dersom man ønsker det. Vi kan også henge en luftkabel over, dersom det ikke skaper ulempe for bruken av det areal slik kabel måtte krysse. Ellers vil vi i bygninger som er koplet til hovedbygning legge kabel på bygningene. For garasjer og uthus, er det viktig at strømtilførsel er koplet gjennom jordfeilbryter, og at kursen er dimensjonert i forhold til mulig bruk av apparater i tilknytning til slike bygg, slik som sveiseapparat eller sager.

Hvor mange støpsler kan jeg stikke inn i en vanlig stikkontakt?

Ved bruk av dobbeltkontakter (delekontakter) eller skjøteledninger med flere kontakter, lar det seg gjøre å kople svært mange støpsler i en stikkontakt. Dette frarådes imidlertid. Oppkoplinger av slike “kontakt-trær” kan føre til relativt store strømmer gjennom flere kontaktpunkt, som igjen kan føre til varmegang. Ofte får man kveiler med overflødig kabler, gjerne bak hyller, TV eller stereo, som samler støv. Kombinasjonen varmegang og støv, kan være meget brannfarlig. Røa Elektriske monterer ekstra stikkontakter der hvor behovet måtte være. Husk at det er bare i de senere år at stikkontaktkrevende utstyr som PC-/IT-koplinger har blitt vanlig i private hjem, samtidig som bruken av stereo/video/DVD er blitt mer omfattende. 4-veis stikkontakter, og gjerne flere, er nødvendig mange steder.

Hva er forskjell på brun, sort og gul/grønn kabel i ledningene?

Brun og sort leder i en kabel, er de lederne som det er 230V mellom. Men slik er det ikke alltid. Noen ledere er nemlig blå, mens andre kan være hvite eller grå. Lederne brukes også til å styre strømmen, med brytere, dimmere, ur eller lignede. Da er det viktig at ikke feil ledere koples sammen. Da kan kortslutninger bli resultatet. Gul/grønn leder er alltid jordleder. Det er referansepunktet for spenningen (den oscillerer jo om referansepunktet i motsatte faser). Men det er ikke alltid jordlederen er gul/grønn. Den er nemlig ofte uisolert. Da er det viktig at den ikke kommer i berøring med noen av lederne.

Hva gjør jeg hvis jordfeilbryteren slår ut?

For at jordfeilbryteren skal slå ut, må det ha vært aktivitet på anlegget, og på den kursen jordfeilbryteren beskytter. Det kan være et apparat som er koplet på kursen, en termostat som har slått på en installasjon (gulvvarme, varmekolbe, el. l.). Det er denne aktiviteten, apparatet eller installasjonen, som representerer en jordfeil. Dette apparatet/installasjonen må koples fra (trekke ut kontakten/slå av bryteren), før jordfeilbryter og sikring kan koples inn igjen. Deretter bør en el-entreprenør, gjerne Røa Elektriske, kontaktes for å utbedre jordfeilen. Er du usikker på hva som forårsaker jordfeilen, kan du isolere feilen ved å slå av og på en og en kurs til du finner den som løser ut jordfeilen, og evt. la den kursen forbli av. (OBS, pass på at fryser og nødvendige varmekabler og pumper får strømtilførsel).

Hva gjør jeg hvis en og samme sikring går hele tiden?

Sikringer som stadig løser ut, indikerer at det like ofte er overbelastning av kursen. Du kan omfordele noen av lastene (apparater eller installasjoner som er koplet på) for å redusere belastningen på nettopp denne kursen. Vi hjelper gjerne med råd om slikt, og gjør en vurdering om den respektive kurs bør utvides til høyere kapasitet. Den kan f.eks. deles i to eller flere kurser, eller omlegges til andre kurser som ikke er like belastet.

Hvordan skifter jeg strømleverandør?

En tilbyder av strøm vil forklare deg hvordan du går frem for å skifte leverandør. I enkelthet vil den nye leverandører be deg melde inn anleggsnummer og målernummer, mens din gamle leverandør vil be deg lese av og sende inn målerstanden på skiftetidspunktet. Du kan bytte leverandør så ofte du vil, dersom du ikke inngår en fastprisavtale med en gitt bindingstid, f.eks. ett år.

Skal jeg egentlig dra ut alle støpsler når det er tordenvær?

Nei, det er ikke nødvendig, men noen kan med fordel trekkes ut. Det er forskjell mellom de enkelte anlegg/installasjoner hvorvidt man er utsatt for overspenninger fra nettet forårsaket av tordenvær. Luftkabler synes spesielt utsatt. Dette gjelder selv om bare en del av nettet går i luftstrekk. Uansett er det slike overspenninger som er svært skadelig for utstyr som er koplet til. Utstyr med elektronikk er spesielt ømfintlig, så som PC-utstyr/IT-koplinger, TV, stereo/video/DVD, o.l. Også frysere og kjøleskap synes å være utsatt, men da er ofte overspenningen kraftigere. Røa Elektriske monterer overspenningsvern i det enkelte anlegg, for å verne slikt utstyr. Spesielt ergerlig er det vel å være bortreist, for å komme hjem til ødelagt fryser med ødelagt mat. For PC-utstyr/IT-koplinger, TV og stereo/video/DVD må man også tenke på om en overspenning kan komme inn på telelinjer, eller gjennom antenneinstallasjoner. For telelinjer kan vi levere enkle overspenningsvern, slike som Telenor har på alle sine linjer på sin egen side av nettet.

Hvorfor er det farlig å bruke elektriske apparater nær vann?

Å bruke elektriske apparater nær vann, er ikke farlig. Det er dersom apparatet faller i vann, eller får vannsprut på seg, faren er stor. Forurensningen i vann leder strøm, og vil lage kortslutning mellom fasene, eller mellom en av fasene til jord. Vann, vannrør og fuktig jordsmonn er felles jordpotensial for alle installasjoner. Er man selv i kontakt med vannet samtidig, enten direkte, eller gjennom fotsåler, f.eks. i våte sko, vil man kunne være den veien strømmen velger for å gå til jord. Det er livsfarlig.

For at jordfeilbryteren skal slå ut, må det ha vært aktivitet på anlegget, og på den kursen jordfeilbryteren beskytter. Det kan være et apparat som er koplet på kursen, en termostat som har slått på en installasjon (gulvvarme, varmekolbe, el. l.). Det er denne aktiviteten, apparatet eller installasjonen, som representerer en jordfeil. Dette apparatet/installasjonen må koples fra (trekke ut kontakten/slå av bryteren), før jordfeilbryter og sikring kan koples inn igjen. Deretter bør en el-entreprenør, gjerne Røa Elektriske, kontaktes for å utbedre jordfeilen. Er du usikker på hva som forårsaker jordfeilen, kan du isolere feilen ved å slå av og på en og en kurs til du finner den som løser ut jordfeilen, og evt. la den kursen forbli av. (OBS, pass på at fryser og nødvendige varmekabler og pumper får strømtilførsel).