Til hovedinnhold

Brannforebyggende el-kontroll

Brannforebyggende el-kontroll (NEK405-2) – El-sjekk

Vi utfører sikkerhetskontroll av husets elektriske anlegg. Dette er en gjennomgang av med hensyn på sikkerhet, både brann og personsikkerhet.

Flere forsikringsselskaper innrømmer rabatt på premie for godkjent kontroll. Vi har flere autoriserte kontrollører, og utfører kontroll på kort varsel.

Pris er pr. måleranlegg/boenhet.

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner er en tjeneste markedet/samfunnet har stor nytte av. Eksempler på dette er tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, elkontroll av bolig på vegne av forsikringsselskap osv.

Mange branner er forårsaket av elektriske tennkilder og feil bruk av elektrisk utstyr, noe som utgjør en betydelig del av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil kan oppdages og utbedres og feil bruk forebygges, uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier spares.

Bruk av elektrisk utstyr

For at du skal kunne være trygg i hjemmet ditt, er det viktig at elektrisk utstyr blir brukt riktig. Her får du noen gode tips og råd!

I over 40% av alle boligbranner er elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr årsaken.

Sot på ledning og i taket fra varm lyskilde. Potensiell brannfare. Foto
For å forebygge potensielle branner, bestill en el-kontroll hos oss.

Her er noen gode råd for bruk av dine elektriske produkter:

 • Bruk kun CE-merkede produkter

 • Følg alltid bruksanvisningen på elektriske apparater når det gjelder både bruk og vedlikehold

 • Slå helt av elektriske apparater som ikke er i bruk. Ikke la dem stå i «standby»

 • Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk

 • Ikke bruk lyspærer med større effekt enn det lampen er beregnet for

 • Ikke dekk til varmeovnen din

 • Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten eller når ingen er hjemme

 • Ikke lad mobiltelefonen din på natta

Tips om hvitevarer

Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler utpeker seg i brannstatistikken som de mest utsatte hvitevarene. Boligbranner som tar liv oppstår som oftest om natten.

Vær våken og tilstede når vaskemaskinen går!

 • Ikke kjør vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når ingen er hjemme eller om natten når alle sover.

 • Husk å rengjøre lofilteret i tørketrommelen etter bruk. Tette lofiltre kan faktisk gi så høy varmeutvikling at det fører til brann.

 • Følg produsentens anvisning med tanke på plassering og bruk av maskinene.

Utstyr som trekker mye strøm

Utstyr som trekker mye strøm har generelt høyere sannsynlighet for brann enn utstyr som trekker lite strøm. Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner bruker relativt mye strøm og utsettes for påkjenninger som varme, fuktighet, vibrasjoner og støv/lo. Maskinene inneholder også mye elektronikk, varmelementer, vifter og motorer. Det er ikke uvanlig at det starter brann i disse maskinene.

Viktig å ha røykvarsler

Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner er elektriske produkter som ofte står plassert i andre (lukkede) rom enn man normalt oppholder seg.

Oppstår det da varmgang eller et branntilløp kan dette utvikle seg over lengre tid uten at man blir oppmerksom på det. Du bør derfor ha varsling i form av røykvarsler eller lignende i de rommene hvor vaskemaskiner og tørketromler brukes. Dette gjelder særlig hvis de står i egne rom eller er plassert i kjelleren. I vaskerom (og kjøkken) bør du kun bruke optisk røykvarsler som bør være koblet sammen med de øvrige røykvarslerne i hjemmet.

Bestill el-kontroll

Gjerne kontakt oss dersom du spørsmål til brannforebyggende tiltak eller el-kontroll.

Kontakt oss