Til hovedinnhold

Feilsøk av varmekabler i gulv

Vi utfører feilsøk og reparasjon av varmekabler i gulv.

Dette gjøres ved å søke frem til et skadested, åpne gulvet på dette sted, og reparere kablene der. Slik reparasjon forutsetter at kabler er i slik forfatning at de lar seg utbedre.

Ofte er feilen i reguleringsutstyret (termostat el.l.), ellers kan kabelen være skadet slik at den gir kontakt til annen fase, jordleder eller gods.

Priser varmekabel feilsøking og reparasjon består av oppmøtepris, pluss feilsøking og reparasjon, pr. løpende time.

Vi kan også formidle kontakt til håndverker for utbedring av gulv/fliser i etterkant.

Bestill befaring eller installasjon

Send oss en forespørsel