Til hovedinnhold

Tele og data

I nye bygg er det ikke bare tradisjonell "sterkstrøm" som skal installeres.

Det er også nødvendig å installere kabler for tele- og datakommunikasjon. Her er mangfoldeort, og det er nødvendig med nøye planlegging.