Til hovedinnhold

Data og PC-hjelp

Vi hjelper deg med din PC; – oppsett og sikring av trådløse nettverk, tilkopling til internet gjennom bredbånd, problemer med virus eller treg PC, o.l. Vi gjør også kablingssystemer, tele-/dataoppkoplinger, og svakstrømsanlegg.

Data og PC-hjelp faktureres etter medgåtte timer og materiell. Større definerte oppdrag med montasje, kan etter avtale befares og tilbyes faste priser.

Priser er i hht. prisliste. Se siden for serviceoppdrag.