Til hovedinnhold

Vår EL-guide

Lys

Riktig belysning av hjem og arbeidsplass er viktig for trivsel og velvære. Det finnes en mengde forskjellige typer lys og lamper, lyspærer og andre lyskilder. Rundt omkring på arbeidsplassen, i leiligheten eller i huset ditt har du ulike behov, avhengig av rommenes formål og utforming.

Riktig plassering av lys og lamper er ofte en jobb som gjøres av interiørarkitekt eller designer, og plassering og utforming farges av smak og behag. Uansett er det nødvendig med kabler og elektrisk opplegg, og vi vet hva som er lov  å gjøre, og hva det er mulig å gjøre. Vi kan også bidra med “smarte” løsninger, som for eksempel med automatikk eller fjernstyring.

Varme

Hvordan holde en behagelig temperatur innendørs på en økonomisk forsvarlig måte krever en total gjennomgang av behov og muligheter. Forskjellige typer varmekilder må evalueres og diskuteres avhengig av boligens eller arbeidsplassens beskaffenhet og fysiske utforming. Viktige spørsmål om soneinndeling, nattsenking, tak, vegg eller gulvvarme må evalueres.

Rommenes formål og utforming spiller også en vesentlig rolle. Uheldige valg kan få økonomiske konsekvenser. Det finnes en mengde forskjellige moderne produkter for oppvarming, og vi har installert og prøvd de fleste av dem.

Sikkerhet

Alle har et sikringsskap på veggen, men ikke alle vet hva det egentlig gjør. Din arbeidsplass og hus/leilighet må ha et elektrisk anlegg som er sikret på en slik måte forskriftene tilsier. Forskriftene er strenge, men de er ikke utformet for moro skyld. Vi kjenner de kravene som stilles, og vet hva som må til for å sikre elektriske anlegg.

Enøk

Det er mange år siden begrepet ENØK ble “oppfunnet”, og med dagens strømpriser blir det for mange stadig viktigere å økonomisere sitt forbruk av elektrisk strøm. Vi vet hvilke ting du har som bruker mest strøm, og kan gi deg gode råd om hvordan du kan spare kilowatt-timer. De forskjellige elektrisitetsverkene kan også gi mange gode råd rundt dette.

Fjernstyring og automatikk

Viktige hjelpemidler for å økonomisere energiforbruket er styringssystemer som tar i bruk fjernstyring og tidsautomatikk. Vi har ideer og kunnskap om hvordan dette kan installeres og brukes.

Tele og data

I nye bygg er det ikke bare tradisjonell “sterkstrøm” som skal installeres. Det er også nødvendig å installere kabler for tele- og datakommunikasjon. Her er mangfoldet stort, og det er nødvendig med nøye planlegging.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss eller klikk her for vanlige spørsmål og svar.

Spørsmål og svar